Capella Begravning & Juridik

Vi finns för dig när livet förändras

När livet förändras och det otänkbara sker kan det vara svårt att hantera sorg, tankar, och praktiska frågor som uppstår. En begravning ska förberedas och en bouppteckning ska enligt lag förrättas, men hur gör man när sorgen är ständigt närvarande?

– Ta er tid till att sörja, och låt oss på Capella Begravning & Juridik hjälpa er. Vi är en auktoriserad begravningsbyrå med lång erfarenhet av praktiska och personliga frågor vid livets slutskede, förklarar Heléne Malakow, VD för Capella Begravning & Juridik.

Med sin erfarenhet, juridiska kunskap och opartiska ställning får Capella Begravning & Juridik ofta i uppdrag att göra bouppteckning över bortgångna personers tillgångar och skulder. När alla inte är överens eller om ekonomin är komplicerad, är det bra med kompetent och opartisk hjälp.

– Under arbetet samlar vi in uppgifter från banker och försäkringsbolag, och fastställer vem eller vilka som är dödsbodelägare och har rätt till dödsboets kvarlåtenskap.

– Vi reder ut hur testamente och äktenskap påverkar bouppteckningen, och ser till att den registreras. Vi finns för dig när livet förändras.