Capella Begravning & Juridik

Våra tjänster

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor och många av dessa kan du få hjälp med hos oss. Tillsammans med dig som kund går våra kunniga jurister eller boutredare igenom just dina förutsättningar och dina behov så att du kan känna dig trygg med att rådgivningen blir professionell och personlig.

Testamente

Det kan finnas flera anledningar till varför det kan vara lämpligt att upprätta ett testamente, som tex:

  • Testamentera till make eller sambo
  • Göra bröstarvingars arv till enskild egendom
  • Testamentera till en eller några av många arvingar
  • Testamentera till någon som annars ej är arvsberättigad
  • Testamentera till en fond, förening eller samfund

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla formkrav så kan det kännas tryggt att ta hjälp vid upprättandet. Det sker alltför ofta att testamenten blir ogiltiga på grund av felaktigheter vid upprättandet eller att de är otydliga så att tvister uppstår kring tolkningen av testamentet. Våra jurister är erfarna och kunniga och hjälper gärna till.

Bevakning och förvaring av testamente

Ett testamente är en värdehandling och det är därför viktigt att förvara det på en säker plats. Vi kan hjälpa dig med förvarning och bevakning av originaltestamentet så behöver du inte vara orolig för att det ska försvinna.