Capella Begravning & Juridik

Våra tjänster

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor och många av dessa kan du få hjälp med hos oss. Tillsammans med dig som kund går våra kunniga jurister eller boutredare igenom just dina förutsättningar och dina behov så att du kan känna dig trygg med att rådgivningen blir professionell och personlig.

Sambo

För personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande gäller sambolagen.

För sambor gäller andra och mindre omfattande regler än för de som är gifta. Sambolagen reglerar enbart bostad och bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Därför är det viktigt att komplettera med ett inbördes testamente.

Man kan även avtala bort sambolagens regler genom ett samboavtal. Då behåller var och en sina saker vid en eventuell separation.

Vi hjälper till med att upprätta inbördes testamente, samboavtal samt bodelningar efter det att ett samboförhållande upphört.