Capella Begravning & Juridik

Våra tjänster

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor och många av dessa kan du få hjälp med hos oss. Tillsammans med dig som kund går våra kunniga jurister eller boutredare igenom just dina förutsättningar och dina behov så att du kan känna dig trygg med att rådgivningen blir professionell och personlig.

Framtidsfullmakt

Det finns många skäl att upprätta en framtidsfullmakt.

Om du eller någon i din närhet blir sjuk och inte kan ta hand om din ekonomi eller fatta egna beslut utses en god man eller en förvaltare. Sedan maj 2017 finns en lag som gör det möjligt att i förhand utse en eller flera personer som får möjlighet att fatta beslut när man själv inte kan genom att skriva en framtidsfullmakt.

Vi hjälper gärna till att upprätta en framtidsfullmakt anpassad efter dina specifika behov.