Capella Begravning & Juridik

Våra tjänster

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor och många av dessa kan du få hjälp med hos oss. Tillsammans med dig som kund går våra kunniga jurister eller boutredare igenom just dina förutsättningar och dina behov så att du kan känna dig trygg med att rådgivningen blir professionell och personlig.

Bouppteckning

Bouppteckning måste enligt lag upprättas efter ett dödsfall. Då utreder man vem, eller vilka, som är dödsbodelägare samt redovisar den avlidnes tillgångar och skulder. Arbetet med bouppteckningen ska påbörjas inom 3 månader från dödsdagen och lämnas till Skatteverket en månad efter upprättandet.

Syftet med bouppteckningen är att fastställa vem som är rättmätig ägare till den avlidnes kvarlåtenskap och skall även innehålla utredning om eventuella efterarvingar. Bouppteckningen skall redovisa den avlidnes tillgångar och skulder. Är den avlidne gift skall båda makarnas egendom särredovisas. I vissa fall ska även samboegendom redovisas.

Understiger tillgångarna begravningskostnaden kan bouppteckningshandlingen ersättas med en anmälan till sociala myndigheten som gör en dödsboanmälan.