Capella Begravning & Juridik

Våra tjänster

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor och många av dessa kan du få hjälp med hos oss. Tillsammans med dig som kund går våra kunniga jurister eller boutredare igenom just dina förutsättningar och dina behov så att du kan känna dig trygg med att rådgivningen blir professionell och personlig.

Bodelning

Sambor

När ett samboförhållande tar slut av en annan anledning än att samborna gifter sig med varandra ska den gemensamma bostaden och bohaget fördelas genom en bodelning. Där räknas eventuella skulder som belastar egendomen av.
I ett bodelningsavtal, som tas fram i samband med bodelningen, kan exempelvis frågor om vem som i fortsättningen ensam ska äga den tidigare gemensamma bostaden och till vilket värde den ska övertas avgöras.

Makar

När ett äktenskap upphör med anledning av att någon av makarna avlider eller på grund av äktenskapsskillnad ska giftorättsgodset (det respektive make äger och som inte är enskild egendom) fördelas mellan parterna genom en bodelning. Vi hjälper dig gärna med dina frågor kring bodelning och bodelningsavtal