Capella Begravning & Juridik

Våra tjänster

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor och många av dessa kan du få hjälp med hos oss. Tillsammans med dig som kund går våra kunniga jurister eller boutredare igenom just dina förutsättningar och dina behov så att du kan känna dig trygg med att rådgivningen blir professionell och personlig.

Arvsskifte

När förvaltningen är slutförd upprättas en tydlig redovisningsräkning och ett arvskiftesförslag som samtliga dödsbodelägare får godkänna. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskifteshandlingen är viktig och lagstadgad då fler än en delägare finns i dödsboet och skyddar delägare i de fall ytterligare skulder skulle framkomma. I samband med arvskiftet hjälper vi också till med att betala in att eventuell skatt för sålda värdepapper eller fastighet/bostadsrätt till Skatteverket, detta för att täcka kommande års beskattning och för att så långt som möjligt undvika negativa överraskningar i framtiden.