Capella Begravning & Juridik

Våra tjänster

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor och många av dessa kan du få hjälp med hos oss. Tillsammans med dig som kund går våra kunniga jurister eller boutredare igenom just dina förutsättningar och dina behov så att du kan känna dig trygg med att rådgivningen blir professionell och personlig.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom till enskild i ett äktenskap. Ett exempel är då makar vill göra ärvd egendom till enskild eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda.

Vid en eventuell separation kommer makarna då att behålla vad var och en äger.

Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Äktenskapsförord måste registreras av Skatteverket. Det är lämpligt att man ser över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum.

Vi hjälper er gärna med rådgivning och upprättande av äktenskapsförord.