Capella Begravning & Juridik

Det finns saker i livet vi inte kan styra. Som döden. Men med hjälp av expertis från Capella Begravning & Juridik kan du redan idag styra vad som händer med just dina tillgångar i framtiden. Här kommer några exempel på varför du bör ta hjälp och skriva ett testamente.

* Säkerställ att specifika tillgångar hamnar där du vill och har tänkt dig. Vem är bäst lämpad att bevara mormors smycke eller din kära ögonsten – en Chevrolet Bel Air från 1957?

* Förhindra konflikter och underlätta för anhöriga. I nästan varje släkt finns relationer som har förstörts på grund av oklarheter och orättvisor vid fördelning av arv.

* Ändra arvsordningen. Det kan finnas många privata skäl till varför du vill ändra din arvsordning. Är du barnlös med bortgångna föräldrar är det dina syskon och syskonbarn som ärver dig.

* Hyser du starka känslor till en vän, förening eller organisation som du vill stödja efter din bortgång går ditt stöd endast att säkerställa genom ett testamente. Saknar du arvingar och testamente hamnar alla dina tillgångar i Allmänna Arvsfonden.

* Se till att testamentet är giltigt genom att ta hjälp av expertis från Capella Begravning & Juridik. Millennieförfattaren Stieg Larsson skrev ett eget testamente som efter hans död 2004 ogiltighetsförklarades. Hans bortgång utlöste ett arvbråk som sätter djupa spår än idag.