Capella Begravning & Juridik

Fem anledningar till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

Även om vi inte vet vad som händer i framtiden går det redan nu förbereda sig för oförutsägbara händelser som påverkar våra liv. Drabbas du av demenssjukdom förlorar du din rättshandlingsförmåga, vilket har gjort att allt fler skriver en framtidsfullmakt som ger en släkting eller vän möjlighet att ta beslut åt dig. Heléne Malakow, VD för Capella Begravning & Juridik, listar fem anledningar till varför du bör skriva en framtidsfullmakt.

* Framtidsfullmakten ger dig möjlighet att redan nu styra vem som företräder dig om du hamnar i en sådan situation. Saknas en företrädare kan tingsrätten utse en god man som inte känner till dig eller dina behov.

* Din sjukdom eller skada gör att du inte kan eller har råd att bo kvar i din bostad, men utan framtidsfullmakt finns ingen möjlighet att sälja bostaden förrän du har gått bort.

* Du undviker stora skulder och inkassokrav som kan uppstå om ingen har rätt att säga upp eller ändra dina abonnemang och göra bankärenden åt dig.

* Du behåller kontrollen över ditt liv. Fullmaktshavaren måste alltid fatta beslut som ligger i ditt intresse. Personen företräder dig vid kontakt med vården och ansökan om boende.

* Till skillnad från fullmakt, generalfullmakt och anhörigfullmakt är framtidsfullmakt mer omfattande och slutar inte gälla vid särskilda sjukdomar eller händelser.