Capella Begravning & Juridik

Ordna begravning

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så totalt som när en anhörig avlider, det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

Vad kostar en begravning?

För de allra flesta av oss är en begravning av en anhörig en betydelsefull händelse. Det är viktigt att göra den till ett vackert minne och att kunna ta ett fint avsked, men det är också av stor vikt att kunna få en tydlig bild av vad den kommer att kosta. Vi vill att du ska känna att frågor om priser är en självklar och naturlig del av vårt uppdrag.

Hur mycket en begravning kostar beror på hur du väljer att utforma den, vilken kista eller urna du väljer, storleken på dödsannonsen, hur långa transporter som krävs samt om du väljer att ha en minnesstund och antalet personer som du vill bjuda in.

Vi lämnar ett fast pris

Värdigheten i en begravning avgörs inte av hur påkostad den är, det viktiga är omsorgen och engagemanget i ceremonin. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista som du får ta del av när vi tillsammans planerar begravningen. Du får sedan med dig ett underlag hem som du kan ta ställning till i lugn och ro. För att få en ungefärlig uppfattning om vad en begravning kan kosta så kan du gå in under planera din begravning.

Priserna under ovanstående länk skiljer sig något från vår ordinarie prislista då det inte ingår någon personlig rådgivning som extra trygghet vid en direktbeställning via länken. Oftast blir kostnaden för en begravning någonstans mellan 19 000 kr – 35 000 kr.

Vem betalar?

Det normala är att det är dödsboet, det vill säga den avlidnes tillgångar, som betalar begravningen. Det är den som ansvarar för beställningen till oss som står som betalningsansvarig. I vissa fall kan det också finnas försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Om det inte finns några tillgångar i dödsboet så går det att få hjälp från kommunen med kostnaderna. Det är då viktigt att ta kontakten med kommunen så snart som möjligt.