Capella Begravning & Juridik

Ordna begravning

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så totalt som när en anhörig avlider, det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

Söker du en mer miljövänlig begravning?

Vi får ibland frågor om hur en begravning kan göras mer miljövänlig. Här nedanför kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda idag och vad som pågår i begravningsbranschen kopplat till miljöområdet.

Kistor, urnor och blommor

Kistorna idag är noga utprövade för att klara olika krav vid hantering och kremering. Väljer du en kista av rent trä så är du nära ett miljömedvetet val och vill du gå ett steg längre erbjuder vi kistor i miljövänlig biokomposit. För urnor så finns det flera miljövänliga alternativ, allt ifrån urnor i rent trä till nedbrytbar potatisstärkelse och träfibermassa. När du väljer blommor så tänk gärna säsongens blommor så minskar miljöbelastningen och på minnesstunden kan vi hjälpa dig att se till att maten är ekologisk så långt det är möjligt.

Jordbegravning eller kremation?

Du kanske även har funderat över om en jordbegravning är mer miljövänlig än en kremation? Idag är detta inte helt utrett och som läget är nu så tillåter svensk begravningslag endast jordbegravning och kremation. Det pågår forskning om alternativa begängelseformer, t ex vattenbegängelse och kompostering.

Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete med bl. a rökgasrening. Sedan några år så är det obligatoriskt med metallåtervinning vid krematorier och ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden.

Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet även om risken är minimal.

Som auktoriserad begravningsbyrå lyder vi under SBF:s miljöpolicy.

Läs mer här