Capella Begravning & Juridik

Ordna begravning

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så totalt som när en anhörig avlider, det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

Sociala medier

Hur avslutar man konton i Sociala medier?

Det blir allt vanligare att den som avlidit lämnar efter sig data på Facebook, Instagram och andra sociala media. Att som anhörig själv stänga ner dem kräver kunskap och kan vara relativt tidskrävande.

Vi kan hjälpa dig med att stänga ner personliga konton från de största sajterna för sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. I vissa fall kan vi även spåra och stänga bloggar och profiler på andra sociala medier som är kopplade till den avlidne. Önskar du hjälp med detta så ta upp det med din begravningsrådgivare på besöket.