Capella Begravning & Juridik

Ordna begravning

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så totalt som när en anhörig avlider, det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

Gravplats

Gravrätt

Alla som är folkbokförda i Sverige har genom den obligatoriska gravrätten rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Denna rättighet gäller i hela landet, det vill säga i såväl hemförsamlingen som på annan begravningsplats. Gravsättning på annan ort än hemorten kan ibland innebära högre kostnad för att transportera kistan eller askan till begravningsplatsen.

Traditionell gravplats

En traditionell gravplats är en grav för kista eller urna. Även om det sedan tidigare finns en kista i graven så går det oftast bra att även gravsätta urnor i den. Mer information om gravplatser och vilka skyldigheter du har som gravrättsinnehavare kan du få genom att kontakta Svenska Kyrkan.

Kolumbarium

Som ett alternativ till traditionell gravsättning kan urnan istället förvaras i en nisch, ett fack eller en nedgrävd kammare. För att få gravsättas i ett kolumbarium eller en urnkammare måste urnan vara av beständigt material

Minneslund

En minneslund är ett gemensamt område där gravsättning sker anonymt. Det innebär att du som anhörig inte får vara med vid gravsättningen och du får heller inte reda på var den gjorts. I en minneslund finns istället en gemensam smyckningsplats där du som anhörig får ställa ljus och snittblommor.

Askgrav

En askgrav liknar en vanlig urngrav. En askgrav är en speciell gravplats som du som anhörig är med och väljer. Du får också vara med vid gravsättningen. Här får man oftast smycka graven (som är utmärkt med t.ex. en gravsten) med snittblommor i vas samt med ljus.

Askgravlund

En askgravlund är ett mellanting mellan minneslund och askgrav. Skillnaden mot en minneslund är att du som anhörig får vara med vid gravsättningen och att namnet på den avlidne finns på platsen. Precis som vid en minneslund finns en gemensam smyckningsplats med möjlighet att ställa ljus och snittblommor.

Spridning

Kanske fanns en önskan om att askan skulle spridas på en sjö, i en skog eller på en annan plats i naturen?  För att sprida askan i naturen behöver man som anhörig skicka in en särskild ansökan till Länsstyrelsen. (mer information finns på www.lansstyrelsen.se).