Capella Begravning & Juridik

Ordna begravning

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så totalt som när en anhörig avlider, det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

Begravningsceremonier

Valet av ceremoni

Vilken form av begravningsceremoni som ska väljas är mycket personligt och viktigt att som närstående komma överens om. Din begravningsrådgivare ger dig stöd och information så att valet känns rätt. Här nedan kan du läsa om några olika val av ceremoni:

Kyrklig begravning

Den kyrkliga begravningsceremonin är fortfarande vanligast i Sverige. Om det är en präst i svenska kyrkan som är officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Kärnan i den kyrkliga begravningen är minnet av den person som avlidit, tröst och medkänsla med de anhöriga och en påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv. Nedan ser du den ordning som styr begravningsceremonin enligt Svenska Kyrkans ordning:

 • Ingångsmusik
 • Solosång eller instrumentalmusik (valfritt)
 • Psalm
 • Griftetal – överlåtelse – Bön
 • Psalm (valfritt)
 • Begravningsbön
 • Vår Fader
 • Psalm
 • Avskedstagande (vid kremationsbegravning)
 • Solosång eller instrumentalmusik (valfritt)
 • Utgångsmusik

Vid jordbegravning kan avskedet antingen ske i kyrkan eller ute vid graven, detta beroende på om anhöriga vill närvara vid gravsättningen.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt kan utformas helt fritt utifrån de önskemål som finns kopplade till den person som avlidit eller de anhöriga. I de borgerliga ceremonierna ingår ofta diktläsning och musik som centrala delar. Vi hjälper dig gärna med förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).

Begravning med urna

Det blir allt vanligare att begravningsceremonin sker vid en urna istället för vid kistan. Då sker kremeringen först och urnan med askan finns med vid ceremonin. Därefter sänks urnan med askan på kyrkogården med anhöriga samlade. Om du vill så kan även din begravningsrådgivare eller en präst vara med.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Våra auktoriserade begravningsrådgivare har respekt för och kunskap om de olikheter som finns mellan olika religioner och kulturer och hjälper dig att utforma ditt avsked på bästa sätt oavsett religion och kultur.

Musik och dikter

Musiken har ofta stor betydelse för en begravningsceremoni eftersom den påverkar oss människor och våra känslor på ett starkt sätt. Detta gör att det ofta känns mycket bra när man hittar musik som passar till den person som avlidit och som speglar det man känner för personen.

Vilken musik som kan spelas och hur mycket kan vara kopplat till valet av begravningsceremoni, men det finns oftast möjlighet att få den musik som önskas.

Här nedanför finns två länkar där du kan söka efter musik och även verser och dikter. Våra rådgivare hjälper dig naturligtvis att hitta den bästa musiken och de mest personliga texterna utifrån dina önskemål.

Klicka här för förslag på musik >>

Klicka här för förslag på verser och dikter >>

På begravningsdagen

När det är dags för begravningen finns din rådgivare på plats i god tid innan och du kan känna dig trygg med att allt är i sin ordning inför avskedet. Vi ser också till att begravningsgästerna blir omhändertagna på bästa sätt när de kommer till begravningen. Ibland finns det gäster som av någon anledning inte kan närvara fysiskt, i dessa fall så hjälper vi gärna till med en digital lösning så att de som vill istället kan delta på distans via en app.

Cirka två veckor efter begravningen så skickar vi ett minnesalbum till dig som närmast anhörig. I det finns information om begravningsakten, förteckning över blommorna samt fotografier från begravningen.