Capella Begravning & Juridik

Ordna begravning

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så totalt som när en anhörig avlider, det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

Begravningsformer

De begravningsformer som finns är jordbegravning eller kremationsbegravning. Enligt lag ska kremation eller gravsättning av kistan äga rum inom en månad från dödsdagen.

Kremation

Kremationsbegravning är idag den vanligaste begravningsformen i Sverige. Vid valet av en kremation ges det fler möjligheter till gravplats än vid en jordbegravning.
Förutom urngrav, där urnan begravs i jorden precis som en kista, kan du tex vid kremering även välja att strö ut askan i en minneslund eller gravsätta den i en askgravlund/askgravplats. Hos Länsstyrelsen kan man även få tillstånd att strö askan i vatten eller på en speciell plats. Inom ett år efter kremationen ska gravsättningen av askan vara klar. Här nedan kan du läsa mer om de olika gravsätten och även klicka dig vidare till Länsstyrelsens hemsida.

Klicka här för att läsa mer om de olika gravsätten >>

Klicka här för att komma till Länsstyrelsens hemsida >>

Jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan gravsätts, sänks ner i den utsedda graven i jorden under eller i anslutning till begravningsakten. För att få gravsätta en kista så behöver man ha en kistgravplats. I vissa fall kan det redan finnas en grav, tex en familjegrav där flera kistor får plats.

Gravsättning utan akt / Direktkremation

I vissa fall är en direktkremation det bästa alternativet vid ett dödsfall. Då genomförs ingen begravningsakt utan askan gravsätts efter kremationen på önskat sätt. Som anhörig kan man fortfarande i de allra flesta fall vara med vid gravsättningen av urnan.