Capella Begravning & Juridik

Ordna begravning

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så totalt som när en anhörig avlider, det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

På begravningsdagen

När det är dags för begravningen finns din rådgivare på plats i god tid innan och du kan känna dig trygg med att allt är i sin ordning inför avskedet. Vi ser också till att begravningsgästerna blir omhändertagna på bästa sätt när de kommer till begravningen. Ibland finns det gäster som av någon anledning inte kan närvara fysiskt, i dessa fall så hjälper vi gärna till med en digital lösning så att de som vill istället kan delta på distans via en app.

Cirka två veckor efter begravningen så skickar vi ett minnesalbum till dig som närmast anhörig. I det finns information om begravningsakten, förteckning över blommorna samt fotografier från begravningen.