Capella Begravning & Juridik

Den 9 februari tas de flesta restriktionerna och allmänna råd som rör covid-19 bort.

Nu tas de flesta pandemirestriktionerna bort. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer att finnas kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symptom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra.

  • För att värna både om vår personal och våra kunder vid begravningsbesök och juridiska förrättningar erbjuder vi möte via telefon eller Teams. Vi bokar givetvis in ett besök hos oss om så önskas men håller avstånd på bästa sätt.
  • När du besöker oss väljer vi att hälsa muntligen utan handslag.
  • På våra kontor finns det handsprit och munskydd tillgängligt för personal och besökare. Vi har även monterat plexiglas på de kontor där det har funnits behov och varit möjligt.
  • Om du har en inbokad tid och drabbas av sjukdomssymptom så ber vi dig att kontakta oss och det är då en självklarhet att vi inte ses fysiskt men vi löser naturligtvis kontakten på annat sätt alternativt bokar om tiden.

Restriktioner för Covid-19.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Svenska Kyrkans lokala föreskrifter. Vid frågor kontakta gärna ditt lokala Capellakontor.

Vi erbjuder självklart möjlighet att direktsända begravningsceremonin om önskemål finns. Det är då beställaren av begravningen och begravningsrådgivaren som kommer överens om det bästa arrangemanget för sändningen.

Om du känner oro inför ditt möte hos oss eller har frågor inför en begravning eller juridisk förrättning är du alltid välkomna att ringa oss. Telefonnummer till våra kontor hittar du under ”Kontakt” här på hemsidan. Det går även bra att mejla oss på info@capellaab.se.