Capella Begravning & Juridik

Auktorisation

Tryggheten i vår auktorisation

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig i en svår stund.

Att få hjälp av en begravningsbyrå som kan sin sak är av mycket viktigt vid ett dödsfall. Bästa sättet att försäkra sig om detta är att kontrollera att begravningsbyrån är auktoriserad. Auktorisationen är en garanti för att du får rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det. Capella Begravning & Juridik är en av dryga 400 begravningsbyråer i landet som kan erbjuda den trygghet som en auktorisation innebär.

Vad krävs för att bli auktoriserad?

För att bli en auktoriserad begravningsbyrå krävs att varje medarbetare genomgår den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

Vår auktorisation är en extra trygghet för dig, en försäkran om att du får rätt hjälp och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation har du en garanti för att vi följer auktorisationens krav på kvalitet och etik.

Mer om auktorisationskraven

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se/om-auktorisation och www.begravningar.se/familjejuridik/auktoriserad-juridik. Tack vare att det finns auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, har du alltid nära till en begravningsbyrå som kan erbjuda tryggheten som auktorisationen innebär.